vrijdag 2 november 2007

Middelpolder en Bovenkerkerpolder


De gemeente Amsterdam wil graag een extra noordzuidverbinding door de Middelpolder van Amstelveen, en verder zuidelijk langs de bebouwing van Amstelveen naar de Nesserlaan.
Op zich is dit een logische verbinding, maar het Middelpolderpad moet dan wel een stevige piepschuimfundering hebben, want je gaat dwars door het veen, en maakt ook een extra doorsnijding door een toch al klein weidevogelgebied.
Het vervolgtraject blijkt in de besluitvorming rond de nieuwe golfbaan in de Bovenkerkerpolder nog steeds een reservering als Rijksweg A3 te hebben, met als extra optie een mogelijke provinciale weg van de A9 naar de N201. Tegen zoveel geweld in de toekomst is een fietsclaim niet opgewassen, dan handhaven we liever de wens om op de prachtige Ringdijk een fietspad aan te leggen, desnoods door het nieuwe golfterrein heen.
(Terug naar knelpuntenoverzicht)

2 opmerkingen:

fietswandelaar zei

De knelpuntenkaart is na gesprekken met maatschappelijke partijen aangepast en het traject Ringdijk BP is opgenomen. Er is een aparte weblog om verdere discussie te voeren: http://ringdijkpad.blogspot.com

fietswandelaar zei

Zie ringdijkpad.blogspot.com: de aanleg van het pad op het A3 tracé gaat nu toch binnenkort van start...