vrijdag 19 november 2010

Van Bussum-Naarden Vesting naar 't Gein v.v.


molen Hollandia
Nu er bij de molen Hollandia een fietsbrug over de 's-Gravelandse Vaart wordt gelegd en bij Nigtevecht een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal komt, wordt de Hollandse Kade tussen Hollandia en de Vecht bij Hinderdam misschien wel de aantrekkelijkste optie voor een fietspad door het Vechtplassengebied.
Alle andere tracé's doorsnijden natuurgebied, de Hollandse Kade loopt tussen landbouwgebied en natuurgebied. Voor bewoners van Amsterdam en Amstelveen of Uithoorn ontstaat dan eindelijk een aaneensluitend toeristisch fietspad dat Gein en Vechtstreek verbindt met Gooi en Heuvelrug.
Kaart
Nu er ook plannen zijn om de Hollandse Kade op te hogen "terwille van de landschappelijke herkenbaarheid", ligt het voor de hand om die landschappelijkheid ook beleefbaar te maken voor de recreant.
We zien uit naar overleg...